Olgu Bildirisi Özeti Gönderimi

Kampa olgu bildirisi ile katılmak isteyenlerin, olgu bildirisi özetlerini en geç 13 Eylül 2021 tarihine kadar web sitesinde yeralan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri gönderimi olgu bildiri gönderimi şeklinde olacaktır.

  • Özetlerin dijital kitapta yayınlanabilmesi için kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
  • Özetler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
  • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
  • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
  • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
  • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
  • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
  • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
  • Bildiri kabul yazılarının, indirimli kayıt konaklama tarihinden sonra tebliğ edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.
Bildiri gönderimi sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.